راه های ارتباط با ما:
 
 اصفهان – اسلام آباد – جنب فروشگاه بزرگ نقش جهان
 09133575200 
 09928447932
 @notrika.food
Admin@Notrikafood.Ir