راه های ارتباط با ما:
 
اصفهان – گلدشت – خیابان 54 – پلاک 33
  03142324423
 09133575200 
 09928447932
 @notrikafood
 @notrika.food
Admin@Notrikafood.Ir